900 11 21 21

L-J 9:00 - 19:00
V 9:00 - 15:00

ENVÍANOS TU CV

INSCRÍBETE

Pulse para recargar imagen =
Os seus datos serán incorporados nun ficheiro do que é responsable FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCIÓN, co fin de xestiona a relación contractual e precontractual cos empregados e candidatos da Fundación. Os usuarios cuxos datos sexan obxecto de tratamento poderán exercitar gratuitamente os dereitos de acceso e información, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos nos termos especificados na Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, consonte o procedemento legalmente estabelecido. Estes dereitos poderán ser exercitados dirixindo comunicación por escrito, debidamente asinada, acompañada de fotocopia do DNI, a FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCIÓN Calle Rivas, 25 - 28052 Madrid. Así mesmo, vostede poderá exercer estes dereitos a través do enderezo de correo electrónico gestionesarco@fundacionlaboral.org.

He leído y acepto la política de privacidad para el tratamiento de datos específicos.

Autorizo recibir información comercial incluso por correo electrónico, correo postal, teléfono o SMS y, de manera personalizada, información sobre productos y servicios de la Fundación Laboral de la Construcción, basada en la elaboración de perfiles sobre mi comportamiento y mis preferencias personales.

Conforme a la Ley 34/2002 (LSSICE), se le informa de que usted puede revocar en cualquier momento el consentimiento prestado para la recepción de comunicaciones comerciales por vía electrónica, oponiéndose al tratamiento de sus datos, dirigiéndose a seguridaddedatos@fundacionlaboral.org.